Season 2 2 Cours Confirmed

The Misfit of Demon King Academy

Season 2 2 Cors Confirmed!

Message from Anos

02.27.2022

The Misfit of Demon King Academy Season 2 Confirmed

TRAILER

STAFF

 • Original Story: Shu
 • Original Character Design: Yoshinori Shizuma
 • Chief Director: Shin Onuma
 • Director: Masafumi Tamura
 • Character Design: Kazuyuki Yamayoshi
 • Series Composition: Jin Tanaka
 • Sound Director: Ryosuke Naya
 • Music: Keiji Inai
 • Animation Production: SILVER LINK.

CAST

 • Anos Voldigoad: Yuuichirou Umehara
 • Misha Necron: Tomori Kusunoki
 • Sasha Necron: Yuko Natsuyoshi